-Almmuhus-
OĐĐASAT72 geatkki báhččon dán dálvvi 

72 geatkki báhččon dán dálvvi 

-

-

Ollislaš earis 120 geatkkis de báhččojedje 72 geatkki dán dálvvi liseansabivddus.

72 geatkkis leat 50 ealli báhččonliseansabivdiin, vihtta gielddalaš báhčinjoavkkuin, 16 Stáhta luonddubearráigeahčus, ja okta lea vuddjon.

Geatkemáddodat lea badjelis Stuoradikki nállemihttu.

– Stuoradiggi lea mearridan ahte liseansabáhčin galgá leat deháleamos reaidu muddet geatkemáddodaga, dadjá Ellen Hambro Birasdirektoráhtas.

Liseansabivdu álggii čakčamánu 10. beaivvi ja bisttii guovvamánu 15. beaivái.

-Almmuhus-