-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASAT70 proseantta háliidit boahtte­áiggis maid bargat ruovttus

70 proseantta háliidit boahtte­áiggis maid bargat ruovttus

-

-

Oallugat leat gártan bargat ruovttus pandemiija geažil, ja orru ahte dát leamaš oallugiid miela mielde. Čiežas lohkásis oainnat vástidit ođđa guorahallamis ahte háliidit joatkit ruovttukantuvrrain maŋŋel go koronanjoammun nohká. 

Čiežas lohkásis dadjet ahte háliidit bargat ruovttus unnimusat ovtta beaivvi vahkkus maŋŋel go pandemiija nohká. Nu čájeha «2021 giđa ruovttukantuvra» Oslo Met guorahallan man leat čađahan Bargo- ja sosiáladepartemeantta ovddas.  

– Galggašii gal jáhkkit ahte olbmot leat dolkan viehkanbuvssaide ja dihtoršerbmii mii lea gievkkanbeavddis, muhto nu ii gusto leat, dadjá Oslo Met dutki Mari Holm Ingelsrud. 

Bealli ges dadjá ahte háliidit bargat ruovttukantuvrras unnimusat oktii vahkkui. 

-Almmuhus-