-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASAT657 000 biilla eai dohkke­huvvon EU-dárkkástusas 2022:s

657 000 biilla eai dohkke­huvvon EU-dárkkástusas 2022:s

-

-

Stáhta geaidnodoaimmahaga statistihkka čájeha ahte olles 657 000 biillas ledje váilevašvuođat mat fertejedje divvot ovdal go sáhtte dohkkehuvvot 2022:s.

– Olles 26,2 proseantta váilevašvuođain leat čadnon biilagoazaniidda. Ovdamearkkat leat gollan goahcanbirccut, ruston goahcanbirccut dahje goahcanrevrret, dahje menddo unnán goahcanfápmu. Lea dehálaš ahte dakkár váilevašvuođaid gávdná ja divvu, dadjá Leif Magne Halvorsen Stáhta geaidnodoaimmahagas.

Statistihkka fátmmasta buot geahppa vuojániid (vuollel 3500 kg) mat leat leamašan EU-dárkkástusas 2022:s.  Geahppa vuojánat fertejit čađahit EU-dárkkástusa juohke nuppi jagi.

-Almmuhus-