-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT6 000 000 ruvnno Kárášjohkii álgoloanaide

6 000 000 ruvnno Kárášjohkii álgoloanaide

-

-

Kárášjoga gielda lea ožžon 6 000 000 ruvnno viessobáŋkkus álgoloanaide. 

Viessobáŋkku ulbmil lea veahkehit olbmuid geaidda lea váttis beassat viessomárkanii ja oastit viesu. 

Dán jagi lea viessobáŋku cealkán ahte eambbo mánnábearrašat galget oažžut veahki.

Ja nationála mihttu lea ahte bearrašat main lea lossa dilli galget oažžut veahki oastit iežaset viesu. 

Et
av
Husbankens
mål
er
å
bidra
til
at
flere
langvarig
vanskeligstilte
boligmarkedet
skal
kunne
eie
sin
egen
bolig.
Et
nasjonalt
mål
er
å
hjelpe
flere
vanskeligstilte
barnefamilier
til
å
kjøpe
egen
bolig.
Dette
gjelder
særlig
familier
som
leier
kommunal
bolig,
men
også
familier
som
har
en
ustabil
bosituasjon
i
en
uegnet
privat
utleiebolig.
Startlån
og
tilskudd
brukt
i
refinansiering
er
gode
virkemidler
for
å
unngå
at
barnefamilier
mister
boligen
grunn
av
høye
boutgifter.
Målet
for
2019
er
at
antall
barnefamilier
som
mottar
startlån
skal
øke
sammenliknet
med
2018
Et
av
Husbankens
mål
er
å
bidra
til
at
flere
langvarig
vanskeligstilte
boligmarkedet
skal
kunne
eie
sin
egen
bolig.
Et
nasjonalt
mål
er
å
hjelpe
flere
vanskeligstilte
barnefamilier
til
å
kjøpe
egen
bolig.
Dette
gjelder
særlig
familier
som
leier
kommunal
bolig,
men
også
familier
som
har
en
ustabil
bosituasjon
i
en
uegnet
privat
utleiebolig.
Startlån
og
tilskudd
brukt
i
refinansiering
er
gode
virkemidler
for
å
unngå
at
barnefamilier
mister
boligen
grunn
av
høye
boutgifter.
Målet
for
2019
er
at
antall
barnefamilier
som
mottar
startlån
skal
øke
sammenliknet
med
20
-Almmuhus-