-Almmuhus-
OĐĐASAT372 liige oahpposaji UiT:i

372 liige oahpposaji UiT:i

-

-

Ráđđehus lea juolludan ruđa 4000 ođđa oahpposajiide daidda fágasurggiide masa servvodat oaidná ahte lea dárbu boahttevaš jagiid. UiT Norgga árktalaš universitehta, oaččui 372 liige oahpposajiid, čállá UiT preassadieđáhusas.  

Koronadávda lea dagahan ahte eambbo olbmot go dábálaččat leat ohcan oahpposaji alit oahpuide. 

Addá buori vejolašvuođa olbmuide

Ráđđehus lea lassi oahpposajiid addán dearvvašvuođa ja sosiálafágaide, oahpaheaddjeoahpufágii ja IKT-fágaide. UiT rektor, Anne Husebekk, lohka lassi oahpposajit addet vejolašvuođa álgit ohppui 2020 čavčča juo. 

– Oahpposajit áddet vejolašvuođa 372 olbmui geat leat šaddan bargguid haga. Dát addá buori vejolašvuođa váldit lassi gelbbolašvuođa ja dasalassin ođđa vejolašvuođa bargoeallimis, lohka Husebekk. 

Oahpposajit juohkásit ná UiT:s

Šaddet 160 liige sajii MNT-fágain, das váldet studeanttat earret eará matematihka, luonddufágadiehtaga ja teknologiijafága. Dearvvašvuođafágat ožžot 77 liige oahpposaji mas 20 studeantta sáhttet lassin lohkát medisiinna, viidás ges psykologiija, logis ges buohccedivrrášoahpu ja 42 studeantta ges eará dearvvašvuođa fágaid, muitala Anne Husebekk. 

Oahpaheaddjeoahpuide šaddet 60 liige oahpposajiid, ja dasto fas 75 liige oahpposaji láhkadiehtagii, administrašuvnna ja ekonomiijaoahpuide. 

-Almmuhus-