-Almmuhus-
OĐĐASAT30.4 mil­jovnna bora­spire­vahát­buhtadus sávza- ja boazo­eaiggá­diidda

30.4 mil­jovnna bora­spire­vahát­buhtadus sávza- ja boazo­eaiggá­diidda

-

-

Oktiibuot mákso 30.4 miljovnna kruvnna buhtadussan sávza- ja boazoeaiggádiidda vahágiid ovddas. 

Trøndelága fylkkamánni lea meannudan 364 buhtadusaohcama go lea massán bohccuid ja sávzzaid ráfáiduhtton boraspiriide 2019:s.

Trøndelága fylkkamánni oaččui 301 sávzabuhtadusohcama ja 63 bohccobuhtadusohcama go boraspiret leat speadjan sin elliid, dieđiha fylkkamánni ruovttusiiddustis.

Jagi 2018 sáddejedje 318 sávzaeaiggáda buhtadusohcamiid ja 62 boazoeaiggáda buhtadusohcamiid Trøndelága fylkkamánnái.

Dát logut eai leat loahpalaččat. Logut sáhttet rievdat jus fylkkamánni oažžu dieđu ahte sávzzat leat gávdnon, dahje ahte jus mearrádusváidaleapmi váldojuvvo vuhtii.

-Almmuhus-