-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT 1,7 miljovnna norgalačča jurddašit iežaset leat beare buoidin

1,7 miljovnna norgalačča jurddašit iežaset leat beare buoidin

-

-

Juohke goalmmát norgalaš jurddaša iežas leat badjelmeare buoidin, ja dušše juohke viđat bidjá návccaid dearvvašlaš eallima čuovvut, čájeha iskkus.

Máilmmi njunuščeahpit galge mannan vahkkoloahpa deaivvadit Gøteborggas geahččalit gávdnat vástádusaid manne buidodat lea nu ollu leavvan.

Survey Sampling International lea čađahan iskosa man Herbalife lea diŋgon, ja čájehuvvo ahte juohke goalmmát norgalaš lohká iežas buoidin dahje badjelmeare buoidin.

Dan dihte leat dušše 2 proseantta geat lohket iežaset eallit hui dearvvašlaččat, vaikko juohke logát norgalaš lášmmohallá 30 minuhta beaivválaččat. Suopmelaččat ja dánskalaččat leat čeahpibut lášmmohallat go norgalaččat.

 

Ollugat geahččalit

Eanaš norgalaččat geahččalit seaggudit iežas dahje eallit dearvvašlaččat, muhto dušše juohke goalmmát sis, geat bidjet mihtuid, nagodit olahit mihtuid. Olbmot lohket oalgguhusa váilut, stuora geahččalusaid ja unnán áiggi sivvan go eai olat mihtuid.

– Dilihisvuohta lea sivvan go eat nagot eallit dearvvašlaččat, muhto dán iskosis oaidnit ahte lea oalgguhus mii váilu. Jus leat beare stuora rahčamušat oalgguhusain ja geahččalusaiguin, de sáhttá leat buorre jus máŋggas barget olahit daid seamma mihtuid, muitala Herbalife beaivválaš jođiheaddji Mia Bergmann.

Iskosis boahtá maid ovdan ahte badjel bealli olbmuin lohket buorebut olahit mihtuid jus earát sin birrasis maid dorjot sin.

 

Dutkit ja fágabargit deaivvadedje

Iskkus lea čađahuvvon «European Obesity Summit» konferánssa oktavuođas mii lágiduvvui mannan vahkkoloahpa Gøteborggas.

Konferánssas ledje dutkit ja fágabargit Eurohpálaš lihtus geat dutket buidodaga, ja internašunála searvi kirurgaide geat barget buidodagain ja metabolalaš sivaiguin. Mihttu konferánssain lei čohkket buohkaid geat barget buidodat-dutkamiin vai fágalaš máhttu lassána.

 

Iskosis leat jearran 500 norgalaččas buidodaga birra, ja 2000 olbmos olles Davviriikkain.

- Advertisement -
-Almmuhus-