-Almmuhus-
OĐĐASAT15 guovžža jápmán dán jagi

15 guovžža jápmán dán jagi

-

-

15 guovžža leat báhččon dahje vuddjon Norggas dán jagi. Guokte guovžža jápme liseansabivddus ja oktanuppelohkái guovžža leat báhččon go vahátbáhčinmearrádus dahkkui.

Seammás lea okta guovža vuddjon ja nubbái eai leat gávdnan siva. Oktiibuot leat oktanuppelohkái varisguovžža ja njealje njiŋŋelas guovžža jápmán, dieđiha Birasdirektoráhtta.

Opplánddas jámii okta guovža, Hedemárkkus jápme čieža guovžža, Trøndelágas jápme vihtta, Nordlánddas okta ja guokte guovžža Finnmárkkus.

-Almmuhus-