-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASAT SÁMIS1199 deatnulačča ožžon boahkuid

1199 deatnulačča ožžon boahkuid

-

-

Mannan vahkus ožžo 144 deatnulačča vaksiidnadosa.

Dál leat 1199 olbmo geat leat ožžon covid-19 vaksiinna Deanus. Dain leat 961 olbmo geat leat ožžon guokte dosa ja leat geargan boahkuhemiin.

25. vahkus joatká gielda ja sin eaktodáhtolaččat olbmuid boahkuhemiin gitta 10. joavkku rádjái, agiin 18 –24 ja 40–44. Leat maiddái olbmot 5., 6. ja 7. joavkkus geat galget oažžut vaksiinna, eanas oassi dain joavkkuin galget oažžut nuppi vaksiinna. Fuomáš ahte vuoruhanvuorru boahkuheapmái lea rievdaduvvon.

-Almmuhus-