-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT​Ráhkadit rukseslisttu áitojuvvon luondduvásáhusaide

​Ráhkadit rukseslisttu áitojuvvon luondduvásáhusaide

-

-

Mii dáhpáhuvvá luondduvásáhusaiguin maidda mii leat nu ráhkkásat, go sihke luondu ja iežamet eallinvuohki leat rievdadusas? WWF, Máilmmi luonddufoanda ja Norsk Friluftsliv, Norgga Olgoáibmodoaimma, bivdet álbmoga cavgilit makkár luondduvásáhusat berrejit leat mielde dan vuosttaš rukseslisttus. 

– Luondduvásáhusat leat dehálaččat máŋgasiidda. Sihke luondu ja min iežamet eallinvuohki rievdá seammás ja jođáneappot go goassige ovdal. Mii háliidat eambbo oahppat mo dát rievdadusat váikkuhit olbmuid luondduvásáhusaide ja tuvrahallanmoktii, dadjá WWF generálačálli Bård Vegard Solhjell preassadieđáhusas.

 

Maid gánnáha seailluhit?

WWF ja Norsk Friluftsliv leat searválaga ráhkadeamen «rukseslisttu» mii čájeha áitojuvvon luondduvásáhusaid, nu go áitojuvvon nálliide dahje šlájaide gávdnojit rukseslisttut. 

Buohkat, geat háliidit váikkuhit ja evttohit áitojuvvon luondduvásáhusaid, sáhttet dahkat dan čakčamánu 30. beaivvi rádjái:

– Mii doaivutahte  olu nominašuvnnat váldet ovdan movt olbmot reagerejit birasrievdademiide. Muhto sáhttá maiddái evttohit rievdadusaid mat bohtet das go máhttu ja eallinvuogit rivdet, lohká Norgga Olgoáibmoeallima generálačálli Lasse Heimdal.

Ovccis logi dáččas vázzet mátkkiid dahje barget eará olgoáibmodoaimmaid. Solhjell ja Heimdal doaivuba danne oažžut nominašuvnnaid miehtá Norgga.

Sii leat jo ožžon árvalusaid luondduvásáhusaide maid olbmot oaivvildit leat áitojuvvon.

Earret eará lea árvaluvvon ahte jaskatvuohta luonddus lea áitojuvvon, go dán áigge leat nu olu mohtorfievrrut sihke meahcis ja meara alde.

 

Bealatkeahtes jury

Evttohusat mat bohtet, galget árvvoštallojuvvot bealátkeahtes jurys man girječálli ja journalista Sigri Sandberg jođiha.

Son sávvá prošeavtta buktit stuorát dihtomiela makkár árvvut váruhuvvojit.

– Dihtomiela dárbbašat. Álo. Vuos go mii duođai ipmirdat mii mis lea ja man stuorra árvu das lea midjiide, de ipmirdat táhpa go massit dan. Ja várra ollet dahkat juoidá ovdal go lea jo menddo maŋŋit. Munnje lea diet dihtomielalašvuohta vuolggaheapmi.

Muđuid leat  jurys NRK prográmmajođiheaddji Kari Toft, biologiijaprofessor Dag O. Hessen, bloggar ja Doala Norgga Buvttis -aktivistta Malin Jacob, ja Villmarksliv, Jakt ja Alt om Fiske doaimmaheaddji Knut Brevik.

Loga eambbo kampánjja neahttasiiddus.

-Almmuhus-