Váldosiidu-Hovedsiden | Ođđasat | Márkomeanu festivála: Dorvvasta ALKOHOLII

Márkomeanu festivála: Dorvvasta ALKOHOLII

Fonta sturrodat: Decrease font Enlarge font
image Márkomeanu festiválajođiheaddji, Runar Myrnes Balto, čilge Ávvirii leat dárbun vuovdigoahtit alkohola festiválas. Márkomeannu leage geahččalanboddii 2011 festiválas vuovdime alkohola. Govven: Ellen Berit Dalbakk / Márkomeannu

Sámi kultuvra- ja musihkkafestivála, Márkomeannu, lea ollesáiggi leamašan alkoholakeahtes festivála. 2011:s rievdá dát dilli, go festivála vuovdigoahtá alkohola. – Min lea bággu vuovdigoahtit alkohola, lohká festiválajođiheaddji, Runar Myrnes Balto.

Mearrádus alkoholavuovdima birra, mainna Márkomeanu festivála álgá 2011:s, leage boađus Márkomeanu dievasčoahkkimis, mii lei mannan vuossárgga Evenášis. Festiválajođiheaddji, Runar Myrnes Balto, čilge ahte festiválas unnit eanet lea bággu vuovdigoahtit alkohola.
 – Áidna alkoholakeahtes festiválan Norggas, de oaidnit miige ahte mis lea bággu vuovdigoahtit alkohola, go dálá alkoholadilli festiválas ii leat doaibman, čilge Myrnes Balto Ávvirii. Festiválas ii leatge goassige ovdal vuvdojuvvon alkohola, muhto festiválas lea leamašan lohpi návddašit alkohola, nu guhká go ii leat oidnosis earáide. Alkoholavuovdin galgáge geahččaluvvot 2011:s, ovdal go fas evaluerejuvvo festivála maŋŋá.

Ráhkadan moivvi
Festiválajođiheaddji čilge alkoholadili gártan hui moivvasin go eai leat goassige leamašan áibbas čielga njuolggadusat alkoholageavaheami birra.
 – Lea leamašan lohpi návddašit alkohola festiválas, muhto mii eat leat goassige vuovdán alkohola, ja dát dilli lea ráhkadan olu moivvi, lohká Myrnes Balto. Son muitala earret eará mannan geasi alkoholavásáhusa festiválas dagahan ahte dál šaddet čielggadit alkohola dili.
 – Mannan geasi giddiimet alkoholageavaheami festiválabáikkis oalát, ja dasa oaččuimet olu cuiggodemiid, danin leatge dál ferten čielggadit áigut go leat alkoholakeahtes festiválan vai eat, lohká Myrnes Balto.

Váttis bearráigeahččat
Myrnes Balto lohká váilevaš njuolggadusaid alkoholageavaheami ektui, dagahan maiddái váttisin bearráigeahččat alkoholageavaheami festiválas.
 – Go eai leat leamašan čielga njuolggadusat, de lea váttis bearráigeahččat alkoholageavaheami, ja dat maid lea okta dehálaš ágga manne mii dál leat mearridan vuovdigoahtit alkohola, lohká festiválajođiheaddji. Son jáhkká maid alkoholavuovdima leat positiivan dan ektui ahte lea álkit eastadit ahte vuolleahkásaččat návddašit alkohola.
 – Go vuovdigoahtit alkohola festiválas, de dat maid mearkkaša ahte festiválabáikái ii leat lohpi fievrredit iežas alkohola, ja nu šaddá maiddái verráhis juo iskojuvvot lea go ovttasge mielde alkohola. Dát doaibma gártá nu maid eastadeaddji doaibman, ja sávvatge dáinna ahte jugešvuohta vuolleahkásaččaid gaskkas maid njiedjá, lohká Myrnes Balto.

Bearašfestivála
Márkomeanu festivála lea nu gohčoduvvon bearašfestivála, gos sihke mánát ja nuorat maiddái leat bures boahtimat festiválabáikái. Myrnes Balto dattege ii oaivvil alkoholavuovdima leat heahtin mánáid ja nuoraide.
 – Mánáide ja nuoraide lea ain bures boahtin festiválii, muhto sii dieđusge eai beasa sisa dohko gos vuvdojuvvo alkohola, lohká son, ja muitala jus áigu beassat sisa dohko gos alkohola vuvdojuvvo, de dieđusge gáibiduvvo legitimašuvdna.

Ii mielas festiválii
Guovtti máná eadni, ja Márkománák mánáidgárddi jođiheaddji, Trine Elisabeth Eriksen, ii loga iežas mielas alkoholavuovdimii bearašfestiválas.
 – Mu mielas ii leat heivvolaš vuovdit alkohola festiválas gos mánát ja nuorat maid oassálastet, lohká Eriksen. Son muitala iežas lávet váldit mielde boarrásat nieidda festiválii, gii boahtte geasi lea gávcci jahkásaš, muhto ahte son dál ferte oaidnit sáhttá go son mánáiguin oba vuolgitge dohko.
 – Mánát han maid háliidit guldalit konsearttaid, ja dan dihte leat beassan leat fárus doppe, muhto dál várra šaddá nu ahte mun dušše finihan mánáiguin festiválas, ja ahte šaddat árraeahkeda juo ruoktot vuolgit, lohká Eriksen. Son lohká iežas oaivvildit ahte livččii heivvolažžan ahkemeriin festiválas.
 – Go juo vuos áigot vuovdit alkohola festiválas, de lea mu mielas lunddolaš ahte galggašii 18 jagi ahkemearri, dahje juo unnimusat diibmomearri guhká mánát ja nuorat besset leat festiválabáikkis, lohká Eriksen.

– Šállošahtti
Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggepolitihkar, Ann Mari Thomassen, gii lea eret Skániin, ja ieš láve galledit festivála, lohká šállošahttin go Márkomeannu dál vuovdigoahtá alkohola.
 – Mu mielas lea sihke šállošahtti ja veaháš ahkit go festivála, mii ii leat ovdal vuovdán alkohola, dál lea mearridan dahkat dan, lohká Thomassen. Thomassen oaivvilda festivála leat erenoamážin juste fal dan dihte go ii vuvdojuvvo alkohola, muhto lohká goitge iežas áddet ahte festivála dál vuovdigoahtá alkohola.
 – Festiválas lea álo návddašuvvon alkohola, ja soaitá dilli dál buorránit, go alkoholavuovdin han maid mielddisbuktá garrasat njuolggadusaid, lohká Thomassen.

Doarjagat

Myrnes Balto ii jáhke Márkomeanu váldoruhtadeddjiid geassádit dan dihte go sii vuovdigohtet alkohola, ja son deattuhage ahte vuovdit alkohola ii leat juoidá maid sii leat háliidan, muhto juoidá maid sii oidnet dárbun dahkat. Váldoruhtadeaddjit Márkomeanu festiválas leatge earret eará Sámediggi, Norgga kulturráđđi, ja Romssa ja Nordlándda fylkkasuohkanat.

Ii mearkkaš nu olu
Nordlándda fylkkasuohkana seniorráđđeaddi, Per Inge Finnesen, ii jáhke alkoholavuovdima mearkkašit nu olu ruhtadeami oktavuođas.
 – Lea dieđusge politihkkariid bargu mearridit váikkuha go alkoholavuovdin ruhtadeapmái man ge láhkái, muhto mun in jáhke dat mearkkaša nu olu, lohká Finnesen. Son ádde ahte festivála lea ferten lávket alkoholavuovdimii, ja oaivvilda buorren go dan leat dahkan.
 – Mu mielas lea buoret ahte doppe vuvdojuvvo alkohola, dan sadjái go olbmot ieža dan fievrredit, lohká Finnesen. Son muitala fylkkasuohkana ruhtadit badjelaš logi festivála, ja buot dát festiválat maid vuvdet alkohola.

  • email E-poasta du skihpárii
  • print Čálihanversudvna
  • Plain text Dábálaš teaksta
Merkejuvvon ná:
Eai leat mearkkat dán artihkkalii