Váldosiidu-Hovedsiden | Ođđasat | National Geographic čájeha Rognli dáiddafilmma FILBMAFESTIVÁLAS

National Geographic čájeha Rognli dáiddafilmma FILBMAFESTIVÁLAS

Fonta sturrodat: Decrease font Enlarge font
image Oassi Gjert Rognli dáiddafilmmas «The forgotten Place» (vajálduvvon báiki) gos olmmoš lea hámsolas bohká lávžžegeahčái čatnon láhkkiiguin. Gjert Rognli govva.

Multidáiddár Gjert Rognli illuda go beakkán National Geographic čájeha su dáiddafilmma «The Forgotten Place» sin All Roads Film Festivalas Amerihkás.

Gáivuotnalaš ja multidáiddár, Gjert Rognlien, muitala son njuikkodii ilus go bođii diehtu Amerihká beakkán fitnodagas National Geographic 2010 All Roads Film Festival, ahte sii čájehit Rognli filmma festiválas mii lea čakčamánu 28. beaivvis gitta golggotmánu 3. beaivái.
 – Oainnán dán stuorra gudnin alccen ja ahte ánssášit mu dáiddalaš filmma «The Forgotten Place» (Vajálduvvon Báiki), lohká  Gjert Rognli.

Lihkusávaldagat
– Mii háliidat dieđihit du filbma lea válljejuvvon čájehuvvot 2010 All Road filbmafestiválas USA oaivegávpogis Washington D.C. Filbmafestivála olaha olu gehččiid go márkanfievrridat iešguđetlágan gehččiide ovttasráđiid eará organisašuvnnaiguin, čállá All Roads Filbma prošeavtta direktevra,  Francene J. Blythe, ja sávvet Rognlii olu lihku.
 Gjert Rognlien lohká vuolggášii USA:i, muhto ii dieđe oažžu go ruhtadoarjaga dasa.


Filbma Kárášjohkii
– Boađán Sámi Dáiddaguovddážii iežan dáiddačájáhusa rahpamii borgemánu 13. beaivvi. Mus lea smávva performance dahje čájálmas rahpama oktavuođas, muitala Rognlien.
 – In bohká váldde fárrui, reašká Rognlien  njálgát, dego oaidnimin iežas rundimin bohká lávdái.
  Son muitala dáiddačájáhusa Sámi Dáiddaguovddážis bistá gitta čakčamánu 15. beaivái. Filbma «The Forgotten Place» čájehuvvo čájáhusas Kárášjogas rahpanbeaivvi.

Olbmo dovdduid luonddu bokte
Váldofáddá dás lea mo olbmot leat jorgalan sealggi alcceseaset ja olmmošlaš árvvuide. Čájáhusas lea 16 fotogova, guokte video ja guokte bácci. Govat čájehit sihke luonddu ja olbmo ráhkaduvvon ráhkkanusaid. Vuosttildeamit nugo jápmin ja eallin, čáhppat ja vielgat, lea vuohki mo Rognli geahččala čalmmustahttit olbmo dagu iežas ja luonddu vuostá.
 – Olbmot fertejit iežas smiehttat. In mun hálit buktit gárvves čovdosiid, lohká dáiddár.
 Son dadjá filbma bistá logi minuhta ja lea muitalus mo vádjoleaddji jođaša vuoiŋŋalaš máilmmis jábmi já eallima gaskka

  • email E-poasta du skihpárii
  • print Čálihanversudvna
  • Plain text Dábálaš teaksta
Merkejuvvon ná:
Eai leat mearkkat dán artihkkalii