Lákkonjárggaorohaga albmát, Mikkel Andreas Eira, Per Johan Eira ja John Inge Eira, vuite visot maid sáhtte vuoitit diibmá Norggameašttir njoarostangilvvuin. Sii čájehedje gosa Norgga buoremus njoarosteaddjit gullet maŋŋá go faskejedje vuosttaš, nuppi ja goalmmát saji. Odne leaš oaidnit nagodit go dát golmmas suohpangieđa doallat seamma stargadit go diibmá.

Almmuhuvvon odne, dii. 09:01 Guovvamánu 06. beaivi 2016
POLITIIJALOGGA
Almmuhuvvon odne, dii. 10:52 Guovvamánu 06. beaivi 2016

Eallima jorraleamit

SÁMI ÁLBMOTBEAIVI

Ávvudearvvuođat Sámi álbmotbeaivvi Sámedikki presideanttas Aili Keskitalos.

 

Almmuhuvvon odne, dii. 07:00 Guovvamánu 06. beaivi 2016
SÁMI ÁLBMOTBEAIVI

Dán mánu 6. beaivvi mii ávvudit Sámi álbmotbeaivvi. Danin háliidit ahte juogádat gova minguin mas čájehat movt ávvudat dán beaivvi.

13:18 Guovvamánu 04. beaivi 2016

Rabas virggit:

Ohcanáigemearri
12.02.2016
Ohcanáigemearri
31.12.2016
SÁMI ÁLBMOTBEAIVI

Norgga stáhtaministtar Erna Solberg ávvudearvuođat Sámi álbmobeaivvi oktavuođas.

Almmuhuvvon odne, dii. 08:00 Guovvamánu 06. beaivi 2016

Ii oktage dan golmma vuoitis lean boahtán Áltái vuostáiváldit Sami Music Awards bálkkašumiid, muhto giitaledje váimmolaččat videoid bokte.

Almmuhuvvon ikte, dii. 21:47 Guovvamánu 05. beaivi 2016

Nu lohká lágideaddji norggameášttirgilvvuid  birra heargevuodjimis, mat leat Romssa gávpogis sotnabeaivvi.

Almmuhuvvon ikte, dii. 15:45 Guovvamánu 05. beaivi 2016

Guovdageainnu nieida Risten Biret Elle Eira vuittii Giellamiella čállingilvvu.

Almmuhuvvon ikte, dii. 16:05 Guovvamánu 05. beaivi 2016

Jus háliidat geahččalit lávlut ovttas erenomaš koarain dán vahkkoloahpa, de lea vejolaš searvat.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:26 Guovvamánu 05. beaivi 2016
POLITIIJALOGGA:

Dán muitalit politiijat odne diimmu dassái.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:21 Guovvamánu 05. beaivi 2016

Boazodoallostivra árpmihii Ole Nils Ailo Siri boazodoalu go spiehkastedje iežaset mearrádusas, ja luite su unnidangáibádusas. Dál boazoeaiggát gáhta go čuovolii gáibádusa, ja oaidna ahte lei galgat baicce lágastit  seammaládje go Jovsset Ánte Sara lea dahkan.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:13 Guovvamánu 05. beaivi 2016

Mannan vahkus New-Yorkas Ovttastuvvan Našuvnnaid vistis dollojuvvui čoahkkin mas digaštalle earret eará álgoálbmotgielaid. Čoahkkimis lei evttohuvvon álggahit riikkaidgaskasaš álgoálbmot gielaid jagi mainna oaidnit vejolašvuođa čalmmustahttit man hearkkes dilis leat álgoálbmogiid gielat.

Almmuhuvvon ikte, dii. 13:58 Guovvamánu 05. beaivi 2016

Oslo (NTB): Eanaš nuorra sámit fárrejit eará báikkiide, ja boađus lea ahte sámi guovlluide báhcet boarráset ássit go eará guovlluide Norggas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 14:05 Guovvamánu 05. beaivi 2016
SÁMI ÁLBMOTBEAIVI

Sámi vahkku ja sámi álbmotbeaivvi oktavuođas, bovdejit Sámi Ofelaččat nuoraid hávskes maŋŋelgaskabeaivái borrat tapasa ja humadit ofelaččaiguin Cafe Sånn:as Romssas.

Almmuhuvvon ikte, dii. 12:38 Guovvamánu 05. beaivi 2016

Gean navddát nammaduvvot Sámi riikkajoavkku hárjeheaddjin?

Svar
Total of 169 votes